Dit is de website van Studio Lijfwijs!

Alle activiteiten van Studio Lijfwijs zijn per 1 juli 2018 gestopt. Dit omdat de nieuwe eigenaar de huur heeft opgezegd. De vorige eigenaar, Woningbouw de Key, waar Lijfwijs al 20 jaar van huurde, heeft de ruimte verkocht zonder deze aan de huurder aan te bieden. De keuze nu was een extreme huurverhoging of stoppen. Dat laatste is het geworden helaas. Studio Lijfwijs dankt al haar docenten en gebruikers van de studio voor het zorgvuldig omgaan met de Studio en alle materialen.

Adres: Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam

tel: 06-21858734

e-mail: info@lijfwijs.nl
studio